نام و نام خانوادگی متقاضی
کد ملی 10 رقمی
ایمیل معتبر جهت دریافت اطلاع رسانی ها
شماره می بایست به نام متقاضی و با کد ملی وی در اپراتور مربوطه ثبت شده باشد.
شماره تلفن ثابتی که رانژه اینترنت بر روی آن فعال خواهد شد.
رمز عبور رانژه اینترنت
استان محل نصب سرویس
آدرس دقیق محل نصب تلفن هوشمند
کد پستی محل نصب
نوع خط خود را بر اساس نوع فعالیت اعم از خانگی و صنفی , خط حقوقی ویژه شرکت ها و خط سازمانی انتخاب نمایید
تعداد نصب بر حسب سیستم ( موبایل و کامپیوتر جداگانه محاسبه خواهد شد )
نوع تجهیزات موجود در محل خود را انتخاب کنید
نوع شبکه موجود در محل فعالیت خود را انتخاب نمایید
منو گویای سرویس تلفن هوشمند توسط چه مجموعه ای تهیه خواهد شد ؟
درخواست فاکتور رسمی جهت ارایه به سازمان ها و اداره امور مالیاتی


- احسان سرور در قبول یا رد ارایه سرویس و خدمات مختار است.
تمامی هزینه های پرداخت شده به هر نحو غیر قابل عودت می باشد.
- صورت حساب صادر شده بر اساس اطلاعات مندرج در بالا صادر و عملیات نصب بر اساس اطلاعات مندرج خواهد بود.
- هرگونه تغییر در موارد نصب , افزایش , کاهش و ... هرچند جزئی نیاز به تکمیل مجدد فرم می باشد.
از ارایه فایل ISO , دسترسی سطح ROOT ( سطح بالا ) و هرگونه دسترسی که منجر به امکان دستکاری فایل های اصلی شود میسر نبوده و در صورت هرکونه دستکاری توسط افرادی به غیر از پرسنل احسان سرور منجر به لغو پشتیبانی و ضمانت و رافع مسئولیت احسان سرور می باشد.
بروز مشکلات و خطاها و محدودیت هایی که خارج از دسترسی احسان سرور باشد رافع مسئولیت احسان سرور بوده و متقاضی احسان سرور را از هرکونه شکایت مبرا می دارد.
- هزینه هر خط 250.000 تومان و هر کانال 150.000 تومان می باشد. ( تعرفه ممکن است متغیر باشد )
- هزینه نصب سیستم تلفن هوشمند بدون احتساب اپراتور ها , ضبط منو , ایاب و ذهاب و ... ( صرفا نصب سیستم تلفن بر روی سرور ) 2.360.000 تومان می باشد.
هزینه نصب و راه اندازی به همراه آموزش هر پرسنل ( یک سیستم ) 15.000 تومان می باشد.
هزینه ضبط منو گویا برای منو اصلی 360.000 تومان و برای زیر منو های کوتاه 230.000 تومان می باشد.
هزینه ی پشتیبانی برای هر ماه برابر با 10 درصد مبلغ نهایی قبل از محاسبه تخفیف می باشد.
هزینه ی ایاب و ذهاب بر اساس مسافت بر زمان تعریف میگردد.
در صورت نیاز به فاکتور رسمی به مبالغ فوق 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

شرایط و قوانین تکمیلی در :
https://ehsanserver.com/terms